fbpx
Telefon

0 (216) 348 37 37

Adres

Bağdat Caddesi Birgen Plaza No:226-16 Kat: 4 Çiftehavuzlar/Kadıköy

E-mail

info@sonodent.com.tr

İlgili Kişi Başvuru Formu

This post is also available in: tr

KİŞİSEL VERİ BİLGİ TALEP FORMU

(İLGİLİ KİŞİ/VERİ SAHİBİ)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun” veya “KVKK”) kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak tanımlanan gerçek kişi İlgili Kişiler/Veri Sahipleri, Kanun’un 11. maddesi kapsamında, Veri Sorumluları tarafından işlenen kişisel verileriyle ilgili bilgi edinme hakkına sahiptir. 

Bu çerçevede, Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca İlgili Kişiler/Veri Sahipleri, Veri Sorumlusu olan Kliniğimize işbu formu doldurarak yazılı şekilde veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle başvurarak aşağıdaki taleplerini iletebilir:  

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veri toplama yöntemini öğrenme, 
 3. Kişisel verinin hangi amaçla işlendiğini ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin ne kadar süre ile muhafaza edileceğini öğrenme,
 5. İşlenen kişisel verilerinin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini öğrenme,
 6. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 7. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ya da aktarıldıysa üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 9. İşlenen veriler neticesinde kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıktı ise buna itiraz etme,
 10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki kapsamda Kliniğimize yapılacak başvurular ve talepler, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” doğrultusunda, işbu formun çıktısı alınarak aşağıdaki usuller ile tarafımıza iletilebilir: 

 • Yazılı olarak, veya 
 • Başvuru sahibinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imzası, veya Veri sorumlusuna önceden bildirilen, ve veri sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle. 

Yazılı başvuruların “Caddebostan Mah., Bağdat Cad., Birgen İş Merk., No:226/16 Çiftehavuzlar/Kadıköy” adresine yapılarak, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmasını; 

Elektronik yolla yapılan başvurularda ise, “info@sonodent.com.tr “elektronik posta adresine gönderilecek e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmasını rica ederiz. 

BAŞVURU FORMU

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
E-posta Adresi
Telefon Numarası
Adres
Talep Detayı (Lütfen KVKK madde 11 kapsamındaki talebinizi açıkça yazınız)


Lütfen Kliniğimizle olan ilişkinizi detaylı bir şekilde yazınız (örn. hasta, eski çalışan, iş başvurusunda bulunan kişi, üçüncü taraf firma çalışanı gibi gerçek kişiler)


Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini yazınız. (Örn. “adresime gönderilmesini istiyorum” veya “e-posta adresime gönderilmesini istiyorum”

Veri Sahibi Gerçek Kişilerin Başvuru Esnasında Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

 • Kliniğimizle olan ilişkinizi belirtirken eski bir çalışan iseniz çalışma tarihi aralığı, üçüncü taraf firma çalışanı ise hangi firma olduğu gibi bilgilerin belirtilmesi, talepleri daha hızlı işleme almamıza yardımcı olacaktır.
 • Bilgi edinme talepleri yukarıda yer verilen adresler aracılığı ile kabul edilecek olup yazılı ya da elektronik ortamda bulunan başka bir adrese bildirilmesi halinde işleme alınmayacaktır. 
 •  İşbu başvuru formu, Kliniğimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kliniğimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kliniğimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kliniğimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.